Om Filialen ...


Filialen Konst och Konsthantverk är en ideell förening, på Gamla Väster i Malmö, där ett antal konstnärer och konsthantverkare är medlemmar och tillsammans driver butiken och ställer ut sina verk. Föreningen startade 2001. Även gästmedlemmar* och gästutställare** är välkomna att ställa ut i Filialens lokaler. 


*  Gästmedlemmar ställer ut under längre tid och är därmed en del av Filialens permanenta utbud.

** Gästutställare ställer ut under en viss tid, normalt en kalendermånad.